Kontroll och provning

Kvalitetskontrollen på dina produkter sker i hela flödet och oavsett hur mycket förädling du beställer.

Nytt Mätrum & löpande kvalitetkontroller

Provningskontroller

  • Penetrantprovning
  • Hårdhetsmätning
  • Ultraljudsprovning
  • Mätning i mätmaskin

 

Vi håller vad vi lovar

Stor kapacitet med en väl utbyggd maskinpark och erfarna, engagerade medarbetare vilket är grunden för att möta dina behov och ge dig trygghet. Vår kvalitetsstyrning ger dig en extra garanti! 

  • Dela denna sida