Värden

1280x400_varde3_CompQual80.jpg

Vi skapar värden för dig genom hela produktionscykeln helt efter dina behov.

Värden för dig

  • Stor erfarenhet och kompetens
  • Komplett maskinpark
  • Kapacitet för avancerad bearbetning
  • Samarbete inom produktutveckling
  • Kundanpassad förädlingsgrad
  • Korta ledtider
  • Hög leveranssäkerhet
  • Ledande nätverk av leverantörer 

 

En koncern som ger dig fler möjligheter och värden 

Det finns utrymme för ett flertal extra kundvärden för dig genom att vi tillhör Stena Metallkoncernen, en av Sveriges största privatägda företagsgrupper. I koncernen ryms även andra verksamheter som du som kund kan ha nytta av. Stena Recycling erbjuder lösningar för återvinning och avfallshantering. Med Stena Stål har vi en av Sveriges ledande leverantörer av handelsstål.

Dela denna sida

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.