Kultur och värderingar

Kultur_1280_400_CompQual80.jpg

Vår företagskultur präglas av stor innovationskraft, nyfikenhet och ambition att driva utvecklingen i branschen. Vi slår oss inte till ro, utan jobbar kontinuerligt med att utveckla lösningar som möter dina behov, både idag och i framtiden.

 • I mer än 75 åren har Stena vuxit och utvecklats. Vår kultur är stark och är en av våra främsta resurser. Den hjälper oss i vårt arbete med att skapa nytta – för dig som är kund, för oss själva och för samhället i stort.
 • Vår vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom alla våra verksamheter.
 • Vi har starkt decentraliserat affärsmannaskap och tror på handlingskraften hos varje medarbetare.
 • Ansvar och beslutskraft ligger långt i organisationen och medarbetarna kan möta dig utan omvägar och med både personligt engagemang och resultatfokus. 

Våra värden en utgångspunkt

Vår värden är gemensamma för oss alla och utgångspunkten för hur vi arbetar såväl i mötet med dig som kund och samarbetspartners som internt på våra arbetsplatser.

Enkelt

 • Nära och tillgängliga
 • Lösningar just utifrån dina behov
 • Korta beslutsvägar 

Tryggt

 • Långsiktiga partnerskap
 • Ekonomisk stabilitet
 • Säkra, resurseffektiva och hållbara lösningar
 • Erfarenhet och specialistkompetens 

Utvecklande

 • Nya värden genom innovation, miljönytta och kompetensutveckling
 • Proaktiva med nya lösningar
 • Nytänkande och ständiga förbättringar
Dela denna sida

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.