hållbarhet

Hållbarhet_kvalitet_1280_400_CompQual80.jpg

Vi arbetar konkret med att minska klimatpåverkan genom att effektivisera och minska de stora utsläppskällorna som el, uppvärmning och transporter.

För oss är det naturligt att arbeta med ständiga förbättringar. Hela verksamheten är miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöcertifierad enligt: 

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 45001

Mer information finns på anläggningens informationssida:

Nybro

Säkerhet

Vi verkar dagligen med visionen ett Stena utan olyckor.  Vi bedriver ett systematiskt säkerhetsarbete som en del av vårt kvalitetsarbete. Trygga arbetsplatser för medarbetare och besökare är prioriterade.

Uppförandekod

I hela Stena Metallkoncernen tillämpas vår antagna uppförandekod och våra medarbetare utbildas i Uppförandekoden samt signerar att de förstått dess innebörd.

 

Dela denna sida

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.