Stena Components fokuserar sin verksamhet till Nybro för slipade plattor / verktygsstål för kallbearbetning.

2019-06-13

För att förenkla kommunikationen och korta ledtider fokuserar Stena Components sin verksamhet till Nybro, där vårt kundteam och orderkontakt sitter nära produktionen. Som ett led i detta avvecklas verksamheten i Jönköping och kontaktytor flyttas över till Nybroenheten.

Stena Components modifierar och effektiviserar anläggningen i Nybro för att möta de krav som ställs på tillgänglighet, service, kortare ledtider och framförallt kompetensen. Sedan många år tillbaka har vi på Stena Components i Nybro tillverkat slipade plattor i specialmått vilket har varit vårt sigill. Nu inkluderar utbudet även slipade plattor i standardmått med korta ledtider.

 

Vi kan nu erbjuda ett bredare utbud av stålsorter som är en förutsättning för att tillgodose det ökade behovet inom verkstadsbranschen.

All försäljning och orderhantering hanteras fortsättningsvis från Stena Components Nybro.

 

För framtida förfrågningar och säljkontakt så hjälper gärna Thomas och Tomas dig.

 

Stefan Frisk

Thomas Berg
Tel: 010 445 3990
Skicka email

Louise Haglund

Tomas Jonsson
Tel:010 445 3305
Skicka email

Alternativt kan du kontakta sales@stenacomponents.se  

När det gäller order på slipade plattor så hjälper Stefan och Louise gärna dig.

Stefan Frisk

Stefan Frisk
Orderkontakt
Slipade Plattor
Tel: 010 445 3305
Skicka email

Louise Haglund

Louise Haglund
Orderkontakt
Slipade Plattor
Tel: 010 445 3305
 Skicka email 

 

 

 

 

 

 

 

 

 vtg.nybro@stenacomponents.se

Med vänliga hälsningar,

Team Stena Components

Dela denna sida