Stena Components är numera TransQ godkända

2020-08-31

Nyligen blev det klart att Stena Components Nybro AB numera är TransQ kvalificerade och därmed tillgänglig för ett stort antal inköpare inom infrastruktur i hela Skandinavien.

transq-logo-C5D9327146-seeklogo.com_CompQual80.png

Certificate of Pre -Qualification Trafiksäkerhet

Dela denna sida