Stena Components är nu certifierade inom den nya standarden för arbetsmiljö,ISO 45001.

2020-04-17

ISO 45001_CompQual80.JPG

Stena Components Nybro är nu certifierade i den nya ISO-standarden inom arbetsmiljö, ISO 45001.

Standarden ställer ökade krav på den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet. Den nya arbetsmiljö­standarden blir ett verktyg som kommer hjälpa oss i vårt arbete att jobba ännu mer förebyggande och systematiskt med arbetsmiljö och säkerhet.

Säkerheten kommer alltid först hos oss på Stena Components och tillsammans arbetar vi dagligen med att minska olyckor, allvarliga tillbud och arbetsrelaterade sjukdomar på vår arbetsplats. Våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete gällande säkerheten!

Dela denna sida