Så hanterar Stena Components Coronaviruset (COVID-19)

2020-05-18

corona_1280x400_CompQual80.jpg

Stena Components och vår dedikerade krisgrupp följer kontinuerligt utvecklingen kring Coronaviruset, både internationellt och nationellt, där vi följer rekommendationer och riktlinjer från berörda myndigheter.

Våra kunder och medarbetare är vår högsta prioritet. Vår övergripande ambition är att bibehålla en hög servicenivå till våra kunder.

  • Vi undviker i nuläget tjänsteresor både utrikes och inrikes. Vi rekommenderar och prioriterar alternativa mötesformer som onlinemöte, telefon etc.
  • Anställd som varit utomlands bör stanna hemma/arbeta hemma i minst två veckor.
  • Konsulter, entreprenörer och leverantörer som varit utomlands kan inte utföra arbete inom ramen för Stena Components verksamhet under minst två veckor.
  • Vi är restriktiva med studiebesök och med att delta i större konferenser och events.
  • Medarbetare som känner sig sjuka ska stanna hemma och ska vara symptomfri i två dygn innan det är aktuellt att återvända till arbetsplatsen.
  • Vidare har allmänna råd kommunicerats som att vara noggrann med handhygien, nysa i armvecket och att undvika att vidröra mun, näsa och ögon. Vi undviker att skaka hand, kramas etc.

Vi ser i dagsläget inga problem med materialförsörjningen från våra leverantörer av plåt och vårt omfattande lagersortiment skapar en god buffert för eventuella störningar. Vi parerar löpande sjukfrånvaro i produktionen och gör allt för att klara våra leveranser och åtaganden. Vi reserverar oss för kostnadsökningar pga av rådande situation.

 

För mer information kontakta Jan Fjeldså, VD Stena Components, Jan.Fjeldsa@stenacomponents.com

Dela denna sida