Monitor, vårt nya affärssystem som många kunder också använder

2017-01-08

From november 2016 använder vi affärssystemet Monitor i Nybro.

Uppstarten och efterföljande drift har gått mycket bra och vi är nöjda med vårt val av system, säger Marcus Larsson, Platschef Stena Components i Nybro.

Det ger oss möjligheten till bättre kontroll och styrning av verksamheten och säkrar våra åtaganden gentemot kunderna. Många av våra kunder och leverantörer använder själva Monitor och i de samarbetena förenklas t ex. order-/leveranshanteringen, och risken för fel minskar ytterligare.

Under våren 2017 kommer även verksamheten i Molkom att införa Monitor.


Marcus Larsson

  • Dela denna sida