Stena Components avyttrar sin verksamhet i Molkom

2018-12-10

640x400_Molkom_CompQual80.jpg

Stena Components har tecknat avtal om att sälja verksamheten i Molkom till Max Lindblom via bolaget Hermano AB. Försäljningen är planerad att ske före julhelgen.

 – Bolaget i Molkom får en bra hemvist hos en lokalt förankrad företagare som driver andra verkstadsföretag i Värmland och samtidigt ger försäljningen Stena Components större möjligt att fokusera på utvecklingen av kärnverksamheten i Nybro. Vi ser denna affär som ett naturligt och positivt steg för utvecklingen av båda företagen säger Jan Fjeldså, VD Stena Components AB. 

Avyttringen är villkorad sedvanlig due diligence som kommer att slutföras under de närmaste veckorna och ambitionen är att fullfölja affären före julhelgen. 

Stena Components skär och bearbetar stålkomponenter ur grovplåt åt kunder på den nordiska marknaden. Tillverkningen kräver expertkunskap och utrustning som medger hög precision. Stena Components har båda delarna och investerar hela tiden i ny teknik. 

– Framåt kommer vi nu kunna lägga all kraft på att öka utbudet och vår servicegrad i Nybro för att ytterligare förfina precisionen i våra leveranser. Tillsammans med våra kunder ska vi fortsätta att utveckla vår tillverkning och våra tjänster för att skapa ett erbjudande som stärker svensk industri.  

För ytterligare information kontakta Jan Fjeldså, VD Stena Components.
jan.fjeldsa@stenacomponents.se
Telefon: 010-445 33 01

Dela denna sida

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.