Mer automation i Molkom

2017-01-08

1280x400_Nyhet-3-robot-i-molkom_CompQual80.jpg

I Molkom har vi investerat i automatiserad bearbetningscell. Det ger dig en jämnare kvalitet, ökar leveranssäkerheten ytterligare och gör oss till en långsiktigt stabil partner för dig som är kund.

-Vi ser det som en naturlig utveckling för den typ av komponenter som Molkom framförallt fokuserar på och räknar med att fortsätta satsa på mer automation framöver, säger Kjell Kruse, Platschef Stena Components i Molkom.

Roboten hanterar monotona arbetsuppgifter medan våra operatörer fokuserar på programmering och andra mer komplexa arbetsuppgifter.

 
Kjell Kruse

Dela denna sida